Technická specifikace

Všechny naše varianty webhostingu podporují níže uvedené technologie a vlastnosti. Pokud zde nenaleznete požadovanou technologii, neváhejte nás kontaktovat.

Podporované technologie

Hostování na Clusteru Hyper-V 3.0 ANO
Dostupnost 99,99 %
ASP.NET 2.0 ANO
ASP.NET 3.5 ANO
ASP.NET 4.0 ANO
ASP.NET 4.6 ANO
ASP.NET Core ANO
ASP 3.0 (klasické) Pouze placený hosting
IIS 10.0 ANO
Windows Server 2016 ANO
MSSQL 2016 ANO
Správa db přes Management studio ANO
ASP.NET AJAX hosting ANO
Podpora FSO ANO
Mobile Internet Toolkit ANO
IE WebControls ANO
.NET dll, Code Behind, /bin Folder ANO
SOAP, WSDL ANO
ASP.NET Web Services ANO
MS XML 6.0 ANO
WAP, WML ANO
Flash, Shockwave ANO
HTTP Audio/Video Streaming ANO
MS Access 2000 (nebo vyšší) ANO
SQL 2016 Express ANO
LINQ to SQL Server ANO
ADO, ADO.NET ANO
ASP.NET MVC 5, MVC 4, MVC 3, MVC 2, MVC ANO
URL Rewrite ANO
Silverlight technologie ANO
Full Trust level ANO
Šifrovaný FTP přístup (FTPS) ANO
Podpora DotNetNuke ANO
Reporting Services Pouze placený hosting
Windows Media Services Doplňková služba
Šifrované spojení HTTPS Doplňková služba

Hardware serverů

Servery ASPone

Veškeré webhostingové služby jsou umísťovány do moderního ASPone Clusterového řešení pod operačním systémem Windows Server 2012 R2. Toto vyspělé řešení poskytuje redundantní běh služeb, zajišťující vysokou dostupnost a výkon, který se pozitivně projeví na rychlosti zákaznických webů a aplikací.

Datacentrum

Datacentrum ASPone

Technické zázemí společnosti je umístěno v nejmodernějších klimatizovaných datacentrech situovaných v Brně (Master DC) a Uherském Hradišti (SYNOT - DC Monaco). Datacentra jsou vybavena nejmodernějšími technologiemi splňující parametry TIER 3. Nenechte se oklamat informacemi o "moderním" technickém zázemí konkurenčních firem, které mají s technickým zázemím našeho formátu pramálo společného.

.

Konektivita

Konektivita ASPone

Konetivita obou datacenter, ve kterých jsou všechny naše nebo zákaznické servery a technologie situovány a provozovány, je v redundanci o velikosti 2x 10 Gbps, což zaručuje maximální rychlost a bezpečí.

Bezpečnost

Bezpečnost datacentra

O bezpečí dat se stará bezpečnostní agentura spolu s nejmodernějšími technologiemi v oblasti zabezpečovacích systémů. O protipožární ochranu se stará certifikovaný systém plynového hašení.

  • kamerový dohled
  • čidla detekce pohybu a dvěří
  • dispečink, ostraha
  • monitorování a evidence přístupu 24x7x365
  • uzavřené RACKy s přístupem na čipovou kartu
  • požární bezpečnost (hasicí zařízení FM-200)
  • dieselagregáty Caterpillar, UPS Emerson