Technická specifikace

Všechny naše varianty webhostingu podporují níže uvedené technologie a vlastnosti. Pokud zde nenaleznete požadovanou technologii, neváhejte nás kontaktovat.

Podporované technologie

Microsoft Hyper-V cluster ANO
Dostupnost 99,99 %
ASP.NET 2.0 ANO
ASP.NET 3.5 ANO
ASP.NET 4.0 ANO
ASP.NET 4.8 ANO
ASP.NET Core ANO
ASP 3.0 (klasické) ANO
IIS 10.0 ANO
Windows Server 2016 ANO
MSSQL 2019 ANO
Správa SQL přes Management studio ANO
ASP.NET AJAX hosting ANO
Podpora FSO ANO
.NET dll, Code Behind, /bin Folder ANO
SOAP, WSDL ANO
ASP.NET Web Services ANO
LINQ to SQL Server ANO
ADO, ADO.NET ANO
ASP.NET MVC 5, MVC 4, MVC 3, MVC 2, MVC ANO
URL Rewrite ANO
Full Trust level ANO
Šifrovaný FTP přístup (FTPS) ANO
DotNetNuke, Umbraco, Kentico CMS ANO
Šifrované spojení HTTPS Doplňková služba

Hardware serverů

Servery ASPone

Veškeré webhostingové služby jsou umísťovány do moderního ASPone Clusterového řešení pod systémem Microsoft Hyper-V. Toto vyspělé řešení poskytuje redundantní běh služeb, zajišťující vysokou dostupnost a výkon, který se pozitivně projeví na rychlosti zákaznických webů a aplikací.

Datacentrum

Datacentrum ASPone

Technické zázemí společnosti je umístěno v moderním datacentru společnosti INTERNET CZ, a.s. Datacentrum využívá nejmodernější technologie pro zajištění vysoké dostupnosti standardu TIER 3. Používané technologie jsou výhradně značky Dell. Datacentrum disponuje vlastní trafostanicí a záložním elektrickým zdrojem. Konektivita datacentra je navržena redundantně. Všechny servery mají napájení ze dvou nezávislých elektrických větví. Chlazení serveroven chrání UPS, využíváme vlastní klimatizaci v kombinaci s ekologickým systémem Free Cooling. V datacentru je instalován plynový hasicí systém.

Konektivita

Konektivita ASPone

Konetivita obou datacenter, ve kterých jsou všechny naše nebo zákaznické servery a technologie situovány a provozovány, je v redundanci o velikosti 2x 10 Gbps, což zaručuje maximální rychlost a bezpečí.

Bezpečnost

Bezpečnost datacentra

O bezpečí dat se stará bezpečnostní agentura spolu s nejmodernějšími technologiemi v oblasti zabezpečovacích systémů. O protipožární ochranu se stará certifikovaný systém plynového hašení.

  • kamerový dohled
  • čidla detekce pohybu a dvěří
  • dispečink, ostraha
  • monitorování a evidence přístupu 24x7x365
  • uzavřené RACKy s přístupem na čipovou kartu
  • požární bezpečnost (hasicí zařízení FM-200)
  • dieselagregáty Caterpillar, UPS Emerson