MSSQL 2014

Dne 1.4.2014 uvolnil Microsoft nový databázový server, který sebou přináší mnoho inovativních řešení jako je in-memory OLT, která umožňuje mnohonásobný nárůst výkonu databáze bez nutnosti extrémního rozšíření paměťové kapacity hostitelského serveru nebo zužitkování již staršího HW.

Při testování v ostrém provozu u společnosti bwin dosáhli z původních 15000 transakcí za sekundu nárůst na 250000 transakcí, což je úctyhodný výsledek. Tento výsledek umožnila nejen komprese, ale hlavně optimalizace ukládání aktuálních transakčních operací, kde server identifikuje, ke kterým údajům se nejčastěji přistupuje a přesune je do rychlé operační paměti v závislosti na instalované kapacitě DRAM. Další novinkou, díky které je dosaženo takových výsledků, je automatická identifikace procedur, které často pracují s údaji. Poté můžete definovat procedury, aby se rekompilovaly a spouštěly přímo ve strojovém kódu.

Výkonnostní novinkou je podpora až 640 logických procesorů nebo ve virtuálním prostředí 64 vCPU / VM, 1 TB / VM a 64 uzlů / cluster. Pokud máte v serveru rychlé SSD disky, tak můžete konfigurací změnit lokaci in memory buffer pool, kde tímto krokem docílíte toho, že cache SQL serveru se bude nacházet na rychlém uložišti.

Další novinky jsou vlastnosti pro Cloudové řešení, jako nouzové obnovení v Cloudu službou Always On v případě výpadku bez sdíleného uložiště SAN nebo možnost zálohy databáze jednoduchými T-SQL příkazy do Cloudu či ještě snazším kliknutím pravého tlačítka myši na databázi spustit pomocníka pro zálohování včetně vytvoření georedundantní zálohy.

SQL Server 2014 obsahuje nový vizualizační nástroj s názvem Data Explorer. Data Explorer umožňuje analýzu dat v aplikaci Microsoft Excel, kde je možné pracovat s širokou škálou zdrojů včetně relační, strukturované a částečně se strukturovanými daty jako je OData, Hadoop a Azure Marketplace.

Za zmínku dále stojí zvýšená integrace s OS Windows 2012 se souborovým serverem. SQL server s touto službou dokáže lépe řídit IO prostředky a tím se může zvýšit dostupnost a výkon aplikací.

Vzhledem k historii vývoje verzí SQL serveru (2000, 2005, 2008, 2012, 2014) zákazníci přecházejí na nové z důvodu vysokých cen velmi neradi. Z tohoto důvodu musí každá nová verze mít opravdu co nabídnout. Myslíme si, že u verze MS SQL 2014 tento úkol Microsoft úspěšně splnil.