Programové GUI rozhraní

Aplikace ASPone.API.NetClient.Gui nabízí pokročilou správu všech objektů např. domén, doménových kontaktů a dns serverů v graficky přívětivém prostředí Windows aplikace, čímž zpřístupňuje služby firmy ASPone s.r.o. také registrátorům bez programátorských znalostí.

Tato grafická nádstavba nad knihovnu ASPone.API.NetClient.dll zároveň demonstruje její použití v praxi.

Aplikace se ovládá pomocí řady ovládacích panelů, přičemž každý z nich pokrývá jednu vymezenou množinu funkcí:

  • Panel Connection - slouží pro připojení k serveru API a zpřístupnění všech dalších API funkcí
  • Panel Credit - zobrazuje aktuální stav kreditu klienta u provozovatele (ASPone s.r.o.)
  • Panel Version - vypisuje řadu popisných údajů aktuální verze API (číslo verze, podporované jazykové mutace, návratové kódy, podporované TLD)
  • Panel Domains - slouží pro správu domén
  • Panel Contacts - umožňuje spravovat doménové kontakty
  • Panel DNS - slouží pro správu DNS serverů (uspořádaných do sad nameserverů)
  • Panel Orders - vypisuje stav zpracování posledních příkazů na objednávku
  • Panel Debug - vypisuje podrobné ladicí informace o provedených příkazech (URL příkazu, celé XML odpovědi od serveru)
  • A mnoho dalšího

Adresa projektu: http://asponeapi.codeplex.com

Rozmístění a velikost panelů je možné během práce libovolně upravovat a přizpůsobovat, přičemž stav pracovní plochy zůstane do dalšího běhu aplikace zachován.

             

Poznámka: Vzhledem k pravidelnému vývoji, aktualizaci a zdokonalování aplikace nemusí obrázky odpovídat vždy nejaktuálnější verzi.